להלן מנוע חיפוש לרשימת רופאי השיניים ומכוני הצילום הקשורים עם "לאומית" למתן טיפולי שיניים במסגרת הביטוחית ,אין בפרסום רשימה זו המלצה להפנותך לרופא ברשימה או לכל רופא אחר.


למען הסר ספק, השירותים הניתנים במסגרת ההסכם מופיעים בעמודת "תחומי שירות במסגרת ההסכם".
עמודת מומחיות מעידה על מומחיותו של הרופא ולא על השירותים הניתנים על ידו במסגרת ההסכם.